Čtvrtek po 3. neděli postní

7. 3. 2024

Podcast

Dnešní zamyšlení si můžeš přehrát i ve formě podcastu generovaného AI.

--:--
--:--

Úryvek z Bible

(Lk 11,14-23)

Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka. Když zlý duch vyšel, němý promluvil. Zástupy žasly, ale někteří z nich řekli: „Vyhání zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, vládce zlých duchů!“ Jiní ho pokoušeli a žádali od něho znamení z nebe. On však znal jejich myšlenky, a proto jim řekl: „Každé království proti sobě rozdvojené zpustne a dům na dům padne. Je-li tedy i satan v sobě rozdvojen, jak obstojí jeho království? Říkáte totiž, že vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba. Jestliže já vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, s čí (pomocí) je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království. Dokud ozbrojený silák hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí. Přepadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu jeho zbraně, na které spoléhal, a jeho kořist rozdá. Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje!“

Zamyšlení

Můj milý Ježíši, učil jsi nás modlit se, vlastně jsi nás učil žít a dýchat. Jsi nezbytnost, z které žijeme. Jsi naše radost, naše víno a chléb. Náš pokrm, který se nikdy nepřejí a zasytí naši duši. Modlitba je pro mě tanec s někým, koho miluji. Je to setkání se skutečností, s realitou, která dává smysl. Konečně nalézám sebe sama a smysl života v radosti být s Tebou. Můj Pane, jsi pro mne stále záhadou a zdrojem objevů. Jsi stále nový a záře, kterou vydáváš, mě oslepuje, ale stále bych se do ní díval. Kdo jsi? Musím se stále ptát a naslouchat, co uslyším. Můj drahý Ježíši, jsi jako maják na pustém moři života. Tak moc bolesti nás provází každý den. Někdy nám zastře zrak a nevíme jak dál. Zmocňuje se nás netečnost a zoufalství. Ty sám víš, jak to je těžké žít v tomto těle a přesto milovat a otvírat se bratřím. Prošlapal jsi nám cestu ke kříži, který je velkou výzvou. Chceš, abychom milovali až k smrti, a pak vstaneme k novému životu s Tebou. Věříme Ti, že nás vedeš správnou cestou. Tak Tě vezmu za ruku a nechám to na Tobě. Veď nás podle svého uvážení. Přijímáme to i s bolestí i s radostí. Nikdy nechci žít bez Tebe, i když to bude bolet. Amen.

(Autor zamyšlení: Radomír Nosek)

Vstupní modlitba

Pokorně tě prosíme, Bože, dej, ať stále hlouběji pronikáme do velikonočního tajemství, abychom blížící se svátky našeho vykoupení slavili s opravdovou zbožností. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.