Slova biskupa Jana

Bratři a sestry v Kristu,

letošní rok má být dle přání papeže Františka velkou symfonií modlitby, jíž se celá Církev bude připravovat na jubilejní rok 2025, tedy dva tisíce let a čtvrt dalšího století od Kristova příchodu. O tuto symfonii se pro nastávající postní dobu pokusili také autoři jednotlivých příspěvků v brožuře, kterou právě otevíráte. Všichni se ve svých textech soustředí na modlitbu jakožto osobní, ale i společný rozhovor Církve s Pánem, píší o vlastní zkušenosti a přinášejí inspiraci nám ostatním.

Vždy, když se setkám s někým, kdo se nechá již tradiční diecézní brožurou provázet po celé období den po dni, mám velikou radost. Nejen proto, že to svědčí o individuálním úsilí o zlepšení duchovního života, ale také proto, že se denně i na dálku spojujeme nad stejnými texty. V průběhu postní doby je udržování disciplíny duchovního života obzvláště důležitá. Rád bych se přimluvil za to, abyste k rozjímání nad předloženými texty připojili také každodenní modlitbu Růžence, třeba jen jednoho desátku. Úvahy tak doplníte o meditativní modlitbu, která se vztahuje k jednotlivým tajemstvím Písma, a zvláště pak k Matce Boží, která nás neúnavně vede ke Kristu. Symfonii modlitby tak zakusíte i ve svém individuálním duchovním životě.

Ze srdce děkuji všem, kdo se na přípravě brožury podíleli, a jim i všem čtenářům přeji, aby na konci postní doby byli ještě duchovně zralejší a pevnější než na jejím počátku.

K tomu Vám žehnám od katedrály Svatého Ducha!

V Kristu a Marii
Váš biskup + Jan